Kurock

Producer

Jobbelåta

Producer

Ute i det fri

Producer

Gitar rag

Producer

Tenke på meg

Producer

Hengebjørka

Producer

Billy Boy

Producer

Sov lille banet

Producer

Takkesang

Producer